English

Despre noi

cello

HORA S.A. a stabilit un sistem integrat de management al calității și de  mediul în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015.

Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:
hora reghin
    

 

 

OBIECTIVE GENERALE

CALITATE

MEDIU

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Obiectivele generale stabilite prin prezenta Politică sunt stabilite de către conducerea HORA S.A. și sunt analizate în cadrul analizelor efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora

Obiectivele generale fundamentează obiectivele specifice proceselor, care se realizează în conformitate cu Programul de îmbunătățire a sistemului de management al calității/ Programul de management de mediu. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare și umane.

Conducerea HORA S.A. urmărește și răspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea si mediul.

Autoritatea și responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea și menținerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu SIM.

Conducerea HORA S.A. se asigură prin intermediul reprezentantului conducerii cu SIM că prevederile documentelor sistemului integrat de management sunt cunoscute, însușite și aplicate de întreg personalul HORA S.A.

Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că Politica privind calitatea și mediul este disponibilă pentru toți angajații societății și pentru public.

Data: 29.01.2018
DIRECTOR GENERAL
Ing. Nicolae BÂZGAN