English

Despre noi

cello

S.C. HORA S.A. a stabilit un sistem integrat de management al calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:1999 şi descris în Manualul Sistemului Integrat de Management.

Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:
hora reghin

 

 

OBIECTIVE GENERALE

CALITATE

MEDIU

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Obiectivele generale stabilite prin prezenta Politica sunt stabilite de către conducerea S.C. HORA S.A. şi sunt analizate în cadrul analizelor efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora

Obiectivele generale fundamentează obiectivele specifice proceselor, care se realizează în conformitate cu Programul de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii/ Programul de management de mediu/Programul de management pentru sanatate si securitate in munca. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.

Conducerea S.C. HORA S.A. urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea muncii.

Autoritatea şi responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea şi menţinerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu SIM.

Conducerea S.C. HORA S.A. se asigură prin intermediul reprezentantului conducerii cu SIM că prevederile Manualului Sistemului Integrat de Management cât şi a celorlalte documente ale sistemului integrat de management sunt cunoscute, însuşite şi aplicate de întreg personalul S.C. HORA S.A.

Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că Politica privind calitatea, mediul, securitatea şi sănătatea în muncă este disponibilă pentru toţi angajaţii societăţii şi pentru public.

Data: 15.06.2005
DIRECTOR GENERAL
Ing. Nicolae BÂZGAN