English

Despre noi

cello

HORA S.A. a stabilit un sistem integrat de management al calității și de  mediul în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015.

Prin implementarea sistemului integrat de management, conducerea de la cel mai înalt nivel se angajează pentru:
hora reghin
    

 

 

OBIECTIVE GENERALE

CALITATE

MEDIU

SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Obiectivele generale stabilite prin prezenta Politică sunt stabilite de către conducerea HORA S.A. și sunt analizate în cadrul analizelor efectuate de management pentru a asigura adecvarea acestora

Obiectivele generale fundamentează obiectivele specifice proceselor, care se realizează în conformitate cu Programul de îmbunătățire a sistemului de management al calității/ Programul de management de mediu. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare și umane.

Conducerea HORA S.A. urmărește și răspunde de îndeplinirea politicii privind calitatea si mediul.

Autoritatea și responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea și menținerea sistemului integrat de management sunt delegate reprezentantului conducerii cu SIM.

Conducerea HORA S.A. se asigură prin intermediul reprezentantului conducerii cu SIM că prevederile documentelor sistemului integrat de management sunt cunoscute, însușite și aplicate de întreg personalul HORA S.A.

Managementul la cel mai înalt nivel se asigură că Politica privind calitatea și mediul este disponibilă pentru toți angajații societății și pentru public.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este tratata cu maxima responabilitate de catre HORA S.A.

Prin urmare, ne ocupam cu grija de procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu principiile stabilite in legislatia privind protectia datelor aplicabila in Romania, inclusiv (UE) Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR") publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016).

Datele cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Aceasta politica de confidentialitate priveste datele cu caracter personal ale clientilor si furnizorilor nostri, existenti sau potentiali, ale reprezentantilor legali sau conventionali ai acestora, ale altor persoane care ne contacteaza sau care ne viziteaza, salariati sau potentiali angajati si se aplica datelor colectate inclusiv prin intermediul site-ului nostru, www.hora.ro precum si la toate celelalte date personale pe care le colectam prin e-mail sau offline.

Politica de confidentialitate descrie:
scopurile pentru care colectam si utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal;
temeiul prelucrararii datelor cu caracter personal, pentru aceste scopuri;
categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra si le procesam;
durata prelucrarii acestor date;
drepturile dumneavoastra ca subiecti ai prelucrarilor de date cu caracter personal (persoana vizata) si modul in care le puteti exercita;
cui am putea divulga datele dumneavoastra personale.

Scopuri si temeiuri pentru prelucrare si categoriile de date cu caracter personal prelucrate
in contextul interactiunii cu HORA S.A., dumneavoastra, ca persoana fizica, puteti fi supus activitatilor de procesare a datelor cu caracter personal pe care le efectuam. Astfel, utilizam datele dumneavoastra personale in urmatoarele cazuri:

1. Daca sunteti client al HORA S.A.

1.1. Comunicarea cu dumneavoastra

Utilizam datele dumneavoastra de contact pentru a comunica cu dumneavoastra in ceea ce priveste solicitarile dumneavoastra si orice alte aspecte relevante legate de derularea relatiei de afaceri. In acest caz, temeiul prelucrarii este reprezentat de executarea contractului dintre noi.

1.2. Prelucrarea datelor ca obligatie impusa de lege

Este posibil sa procesam unele dintre datele dumneavoastra in contextul furnizarii unor informatii, catre autoritatile de stat, in baza prevederilor legale aplicabile sau pentru indeplinirea unor obligatii impuse de lege. In acest caz, temeiul prelucrarii este reprezentat de existenta unei obligatii legale.

1.3. Trimitere buletine informative

De asemenea, este posibil sa utilizam datele de contact pentru a sa va furniza, in format electronic, buletinele noastre informative referitoare la produsele si serviciile noastre, dar numai daca v-ati abonat si, prin urmare, v-ati exprimat expres consimtamantul pentru o astfel de prelucrare.

Puteti oricand sa va retrageti consimtamantul exprimand astfel optiunea dumneavoastra de a nu primi newsletter-ul nostru in viitor, facand click pe "dezabonare" atunci cand primiti e-mailul respectiv sau, prin transmiterea unui e-mail la adresa mail@hora.ro

Categoriile de date prelucrate in contextul relatiei noastre cu dumneavoastra sunt: numele, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, precum si alte date personale pe care ni le puteti furniza direct si care sunt necesare indeplinirii scopurilor mai sus mentionate.

2. Daca sunteti reprezentant sau persoana de contact a unui client al HORA S.A.

2.1. Comunicarea cu dumneavoastra

Utilizam datele dumneavoastra de contact in scopul de a comunica cu dumneavoastra, in calitatea de reprezentant sau angajat al unui client de-al nostru, atunci cand comunicarea este necesara pentru indeplinirea obligatiilor asumate in relatia cu clientul nostru. De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastra personale in scop de marketing, atunci cand dorim sa promovam sau sa oferim noi produse sau servicii catre clientul nostru, al carui reprezentant sau angajat sunteti, caz in care va putem transmite comunicari comerciale adresate companiei pe care o reprezentati.

2.2. Prelucrarea datelor ca obligatie impusa de lege Este posibil sa procesam unele date ale dumneavoastra in contextul furnizarii unor informatii catre autoritatile de stat, in baza prevederilor legale aplicabile sau pentru indeplinirea unor obligatii impuse de lege. In acest caz, temeiul prelucrarii este reprezentat de existenta unei obligatii legale.

In toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de catre dumneavoastra, fie de catre client. Categoriile de date prelucrate in acest context sunt, in general: numele, pozitia, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum si alte date cu caracter personal furnizate catre HORA S.A., de obicei de catre dumneavoastra, si care sunt necesare indeplinirii scopurilor mai sus mentionate.

3. Daca sunteti furnizor al HORA S.A.

3.1. Comunicarea cu dumneavoastra 

Utilizam datele dumneavoastra de contact in scopul de a comunica cu dumneavoastra, in calitatea de furnizor al HORA S.A., atunci cand comunicarea este necesara pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul dintre noi. In acest caz, temeiul prelucrarii este reprezentat de executarea contractului.

3.2. Prelucrarea datelor ca obligatie impusa de lege 

Este posibil sa procesam unele dintre datele dumneavoastra in contextul furnizarii unor informatii, catre autoritatile de stat, in baza prevederilor legale aplicabile sau pentru indeplinirea unor obligatii impuse de lege. In acest caz, temeiul prelucrarii este reprezentat de existenta unei obligatii legale.

Categoriile de date prelucrate in contextul relatiei noastre cu dumneavoastra sunt: numele, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, precum si alte date personale pe care ni le puteti furniza direct si care sunt necesare indeplinirii scopurilor mai sus mentionate.

4. Daca sunteti reprezentant sau persoana de contact a unui furnizor al HORA S.A.

4.1. Comunicarea cu dumneavoastra

Utilizam datele dumneavoastra de contact in scopul de a comunica cu dumneavoastra, in calitatea de reprezentant sau angajat al unui furnizor de-al nostru, atunci cand comunicarea este necesara pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul incheiat cu furnizorul nostru. In acest caz ne bazam pe interesul legitim de a ne asigura ca relatia cu furnizorul pe care il reprezentati este realizata in mod adecvat.

4.2. Prelucrarea datelor ca obligatie impusa de lege

Este posibil sa procesam unele dintre datele dumneavoastra in contextul furnizarii unor informatii catre autoritatile de stat, in baza prevederilor legale aplicabile sau pentru indeplinirea unor obligatii impuse de lege. In acest caz, temeiul prelucrarii este reprezentat de existenta unei obligatii legale.

In toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de catre dumneavoastra, fie de catre furnizor. Categoriile de date prelucrate in acest context sunt, in general: numele, pozitia, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum si alte date cu caracter personal furnizate catre HORA S.A., de obicei de catre dumneavoastra, si care sunt necesare indeplinirii scopurilor mai sus mentionate.

5. Daca sunteti un potential partener de afaceri sau persoana de contact sau reprezentantul unui potential client sau furnizor al HORA S.A.

5.1. Comunicarea cu dumneavoastra

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand dorim sa promovam sau sa oferim produse sau servicii catre compania al carei reprezentant sau angajat sunteti, caz in care va putem transmite comunicari comerciale adresate companiei pe care o reprezentati. De asemenea, vom putea prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul de a comunica cu dvs., in procesul incheierii unui contract cu compania al carei reprezentant, sau angajat sunteti (daca aveti atributii in acest sens), atunci cand aceasta doreste sa achizitioneze produsele sau serviciile noastre sau noi dorim sa achizitionam produsele sau serviciile oferite de aceasta.

In acest caz ne bazam pe interesul nostru legitim de a promova sau oferi produse si servicii catre sau de a solicta produse si servicii de la compania al carei reprezentant sau angajat sunteti, caz in care in comunicarea comerciala cu aceasta companie ne adresam dumneavoastra in calitate de reprezentant, angajat, colaborator al acesteia respectiv interesul nostru legitim de a comunica cu dvs. in calitate de reprezentant sau angajat al companiei, in procesul de incheiere a unui contract cu aceasta.

Categoriile de date prelucrate in acest context sunt, in general: numele, pozitia, e-mailul, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum si alte date cu caracter personal furnizate catre HORA S.A., de obicei de catre dumneavoastra, si care sunt necesare indeplinirii scopurilor mai sus mentionate.

6. Daca sunteti un angajat HORA S.A. sau o persoana aflata in practica/stagiu la HORA S.A.

6.1. Derularea relatiei de munca 

Utilizam datele personale in vederea executarii contractului individual sau colectiv de munca aplicabil in relatiile dintre noi, respectiv a acordului de practica/stagiu. In acest caz temeiul prelucrarii este reprezentat de executarea unui contract.

6.2. Prelucrarea datelor ca obligatie impusa de lege

Este posibil sa procesam unele dintre datele dumneavoastra in contextul furnizarii unor informatii, catre autoritatile de stat, in baza prevederilor legale aplicabile sau pentru indeplinirea unor obligatii impuse de lege. in acest caz, temeiul prelucrarii este reprezentat de existenta unei obligatii legale.

6.3. Comunicare cu dumneavoastra 

Utilizam datele dumneavoastra de contact pentru a comunica cu dumneavoastra in ceea ce priveste activitatea societatii si orice alte aspecte relevante pentru afacere. Ne bazam, in acest caz, pe interesul legitim al societatii de a asigura informarea corecta si completa a salariatilor si buna desfasurare a activitatii.

Categoriile de date prelucrate in contextul relatiei noastre cu dumneavoastra sunt: numele, adresa e-mail, telefonul, adresa, datele personale incluse in detaliile de educatie si instruire, calificarile profesionale, starea de sanatate, semnatura, numarul de marca precum si alte date cu caracter personal pe care ni le puteti furniza direct catre noi si care sunt necesare indeplinirii scopurilor mai sus mentionate.

7. Daca sunteti un solicitant de locuri de munca/stagiu:

Utilizam datele personale continute in CV-urile pe care le primim pentru evaluarea calificarilor solicitantilor pentru o pozitie in cadrul companiei, inclusiv in ceea ce priveste programul nostru de practica sau de stagiu. In acest caz, temeiul prelucrarii este reprezentat de interesul nostru legitim.

Categoriile de date prelucrate in contextul relatiei noastre cu dumneavoastra sunt: numele, posta electronica, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse in CV-uri, detaliile de educatie si instruire, calificarile profesionale, precum si alte date cu caracter personal pe care le puteti furniza catre noi si care sunt necesare indeplinirii scopurilor mai sus mentionate.

8. Daca sunteti un vizitator al sediilor noastre:

Utilizam datele dumneavoastra personale pentru a asigura securitatea sediilor, bunurilor si personalului nostru. In acest caz, ne bazam procesarea datelor cu caracter personal pe interesul legitim al HORA S.A., si anume protectia spatiilor, a activelor si a personalului.

Categoriile de date prelucrate in acest context sunt: numele dumneavoastra, seria si numarul actului de identitate, imaginea, vocea, semnatura precum si alte date cu caracter personal pe care le puteti furniza catre noi si care sunt necesare indeplinirii scopurilor mai sus mentionate.

9. Daca sunteti un utilizator al site-ului nostru de Internet 

Noi folosim datele personale pe care le colectam de la tine, atunci cand vizitati site-ul nostru de internet, www.hora.ro pentru a monitoriza traficul si pentru a imbunatati continutul site-ului. Ne bazam aceasta activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim pentru a asigura buna functionare a site-ului nostru de internet, precum si imbunatatirea acesteia.

Categoriile de date prelucrate in acest context sunt: ora si data accesarii site-ului Internet si adresa IP de la care a fost accesat site-ul nostru internet.

Furnizarea datelor cu caracter personal

In cazul in care anumite date cu caracter personal va sunt solicitate direct, in scopurile mentionate mai sus, va rugam sa ni le furnizati in mod corect si complet, in caz contrar existand posibilitatea derularii necorespunzatoare a relatiilor dintre noi.

Daca furnizati catre HORA S.A. datele personale ale altor persoane fizice, va rugam sa va asigurati anterior de legalitatea unei asemnea divulgari si le comunicati, in prealabil, modul in care HORA S.A. intentioneaza sa proceseze datele lor cu caracter personal, asa cum este descris in aceasta politica de confidentialitate.

Divulgarea datelor dumneavoastra personale 

Ca regula generala, nu vom divulga datele dumneavoastra cu caracter personal catre terti.

Poate fi insa necesar sa transferam datele dumenavoastra cu caracter personal catre alte societati din interiorul Spatiului Economic European (SEE).

De asemenea daca am incheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii sau a presta un serviciu in numele nostru, acestia pot avea acces la datele dumneavoastra cu caracter personal. HORA S.A. nu autorizeaza acesti prestatori de servicii/contractanti sa utilizeze sau sa dezvaluie datele datele dumneavoastra cu caracter personal decat in legatura cu prestarea serviciilor lor.

Durata prelucrarii

Intentionam sa va pastram datele cu caracter personal pe durata contractului/acordului dintre noi, precum si ulterior, conform politicilor noastre interne si obligatiilor legale care ne revin.

In cazul in care datele nu sunt colectate in cadrul unui contract/acord, aceste date vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru ca sa atinga scopul colectarii de date preconizate.

Drepturile dumneavoastra

In calitate de persoana vizata, „GDPR” va ofera o serie de drepturi, inclusiv:

dreptul de acces – permitandu-va sa obtineti confirmarea faptului ca datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de catre noi si, daca este afirmativ, detaliile relevante ale acestor activitati de prelucrare;

dreptul la rectificare – permitandu-va sa rectificati datele dumneavoastra personale daca sunt inexacte;

dreptul la stergere – permitandu-va sa obtineti stergerea datelor dumneavoastra personale in anumite cazuri (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate);

dreptul la restrictionarea prelucrarii – permitandu-va sa obtineti restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale, in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestati acuratetea datelor dumneavoastra personale, pentru o perioada care ne permite sa verificam aceasta acuratete);

dreptul la opozitie – permitandu-va sa va opuneti la procesarea ulterioara a datelor dumneavoastra personale in conditiile si limitele stabilite de lege;

dreptul la portabilitatea datelor – permitandu-va sa primiti datele personale care va privesc pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si si care poate fi citit automat sau sa transmiteti aceste date unui alt operator de date.

Puteti sa va exercitati drepturile mentionate anterior si sa aflati mai multe despre aceste drepturi prin depunerea catre noi a unei cererei scrise, la adresa Reghin, 545300, str. Salcamilor nr.3, prin e-mail, la adresa mail@hora.ro sau telefonic la numarul 0265512411.

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Ne-am angajat sa tratam intotdeauna solicitarile dumneavoastra cu cea mai mare atentie, in cel mai scurt timp posibil si sa ne adresati orice intrebari ati putea avea.

Versiuni la aceasta politica de confidentialitate 

Aceasta politica de confidentialitate este in vigoare de la 25 mai 2018.

Politica de confidentialitate poate fi actualizata ori de cate ori este necesar. Orice actualizare va deveni aplicabila in termen de 15 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul www.hora.ro.

Data: 14.09.2018
DIRECTOR GENERAL
Ing. Nicolae BÂZGAN